Tietoa meistä

Eco Scandic Oy on perustettu vuonna 2015. Sijaitsemme Malmin lentokentän vieressä ja yrityksessämme on tällä hetkellä kuusi työntekijää.

 

Eco Scandic Oy:llä on vaarallisten kemikaalien käsittelyluvat ja olemme jätehuoltorekisterissä. Meillä on toiminnallemme ympäristölupa ja hyväksytyt End-of-Waste kriteerit jotka löytyvät yrityksen nimellä Aluehallintoviraston tieto palvelusta osoitteessa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/

 

Lue lisää:

 

Tietoa lainsäädännöstä ja F-kaasuasetuksesta: http://www.ecoscandic.fi/palvelut/tietoa-lainsaeaedaennoestae-ja-f-kaasuasetuksesta/

 

SKLL Kylmäextran digilehti: http://www.e-julkaisu.fi/skll/ke1701/

 

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

 

Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527