Om Oss

Om Företaget

Eco Scandic

Eco Scandic grundades 2015 i Finland och är det enda företaget i Norden som regenererar köldmedium. Eco Scandics anläggning och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Eco Scandic har sin regenereringsanläggning i Helsingfors, Finland samt kontor och lager i Järfälla, strax utanför Stockholm, Sverige.

Verksamhet

Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030..

Tillstånd

Eco Scandic innehar tillstånd att hantera farliga kemikalier och är med i avfallshanteringsregistret. Vi har till vår verksamhet tillhörande miljötillstånd samt uppfyller End-Of-Waste kriterier som går att granska med vårt företagsnamn (Eco Scandic) på Regionsförvaltningsverkets hemsida: Tietopalvelu