Återtagningsintstruktioner

Återtagningsintstruktioner

Återtagningsinstruktioner

Köldmedium får inte under några omständigheter hamna i atmosfären och ska därför återtas och analyseras för att avgöra om ämnet kan regenereras eller måste destrueras.

Krav för återtagning av köldmedium:
- Köldmediumbehållarens sista användningsdatum får ej överskridas och behållaren måste vara tät och i gott skick.
- Behållaren får ej överfyllas. Den angivna fyllnadsmängden på behållaren för respektive ämne skall alltid följas.
- Köldmedium skall återtas sorterade i olika behållare.
- Olika köldmediumtyper får ej blandas.
- Behållare som inte har vakumerats eller innehåller ett okänt ämne får ej användas vid återtagning.