Omhändertagande av Köldmedium

Omhändertagande av Köldmedium

Omhändertagande av köldmedium

Samlar ditt företag på använt köldmedium? Vi arrangerar gasbehållare för omhändertagande och transport till vår anläggning utan avgift. Våra behållare finns I 12,5L och 61L volymer och lånas ut i en 6 månaders period utan avgift. Det är även möjligt att arrangera en 950L behållare. Alla gasbehållare är pii-certifierade och är godkända för professionellt bruk.