FAQ

FAQ

F. Minskar regenerering köldmediets GWP-värde?

S. Nej. Däremot minskas Co2 utsläpp från nyproduktion, destruktion och import av köldmedier samt att risken för olaglig ventilering reduceras för att sänka kostnader reduceras eftersom det finns ett ekonomiskt incitament att återvinna istället.

F. Kan man regenerera köldmedium som kontaminerats med syra från en kompressor brand?

S. Absolut! Vår utrustning möjliggör filtrering av olja, fukt och syra samt synliga kontamineringar. Däremot går det inte att separera två eller flera olika köldmedier från varandra. Var därför noga med sorteringen.

F. Köldmediet saknar av en viss komponent, går det att åtgärda?

S. Det går! Exempelvis om köldmediet R404A saknar en mängd R134a kan vi enkelt fylla på med den komponenten i regenereringens slut skede. Därefter analyseras blandningen för att säkerställa att den uppnår AHRI700 standarden.

F. Köldmediet har blivit kontaminerat med vatten, är det möjligt separera bort vattnet?

S. Ja, det är alltid möjligt att separera vatten från köldmedium. Om det rör sig om stora vatten mängder behöver vattnet först förångas och sedan filtreras för att få bort den kvarstående fukten.