Köldmediumanalys


Eco Scandic har till sitt förfogande det första laboratoriet i Norden som lämpar sig för en grundlig

Refrigerant%20analysis.png

kvalitetsanalys av köldmedier. Laboratoriet är utrustat med den senaste teknologin, vilket möjliggör att kvalitén av både nya, använda och regenererade köldmedier kan testas.

För tillfället finns det inga förordningar gällande köldmediernas livslängd. I allmänhet byts köldmediet ut då kylmaskinen repareras eller vid läckage. I övriga fall uteblir köldmediets kvalitetsuppföljning och övervakningen av dess termodynamiska egenskaper.

Det bör observeras att ett orent kylmedium höjer kylmaskinens energiförbrukning samt förkortar maskinens livslängd, vilket i sin tur ökar på uppehållskostnaderna för kylmaskinens ägare.

AHRI-700 Köldmediumanalys visar:

- Ämnets komponenter (GC) T.ex. R404A = % R143a/R125a/R134a
- Air and other non-condensables (GC)

- Fukt (KF)
- Syror (titrator)
- Olja (Goetz bulb)
- Solida partiklar (Goetz bulb)GC = Gaskromatograf
KF = Karl Ficher titrator
Goetz bulb Infraröd snabb-analys (IR):

En snabb men endast indikativ analys som fastställer köldmedium komponenter. Om analysen inte kan fastställa komponenter är det sannolikt att ämnet innehåller flera köldmedier vilket innebär att ämnet inte går att regenerera. Analysen tar 2 minuter och ingår i vår regenereringstjänst för köldmedier. 


Gaskromatograf (GC):

En mer djupgående analys som upptäcker ämnets samtliga gaskomponenter med en precision på 0,1 %. Genom en GC-analys kan vi säkerställa att ämnet går att regenerera även om IR-analysen indikerat något annat. Däremot kan inte en GC-analys av sig självt slå fast om köldmediets kvalité, vidare analyser som; KF för fukt och Goetz bulb för olja/synliga partiklar krävs för att säkerställa köldmediets kvalité.Försäljning (Sverige)
Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46)707538305