Köldmediumanalys

Köldmediumanalys

Laboratorium

Eco Scandic har till sitt förfogande det första laboratoriet i Norden som lämpar sig för en grundlig kvalitetsanalys av köldmedier. Laboratoriet är utrustat med Gaskromatograf (GC), Karl Fischer Titrator (KF), Goetz Bulb samt en snabbanalysator (IR) för att ge ett nogrant resultat. Certifikaten är utfärdade enligt AHRI-700 standard.

Kontaminationer

I allmänhet byts köldmediet ut då kylmaskinen repareras eller vid läckage. I övriga fall uteblir köldmediets kvalitetsuppföljning och övervakningen av dess termodynamiska egenskaper. Det bör observeras att ett kontaminerat köldmedium höjer kylmaskinens energiförbrukning samt förkortar maskinens livslängd, vilket i sin tur ökar på uppehållskostnaderna för kylmaskinens ägare.

Infraröd snabb-analys (IR)

En snabb men endast indikativ analys som fastställer köldmedium komponenter. Om analysen inte kan fastställa komponenter är det sannolikt att ämnet innehåller flera köldmedier vilket innebär att ämnet inte går att regenerera. Analysen tar 2 minuter och ingår i vår regenereringstjänst för köldmedier.

Gaskromatograf (GC)

En mer djupgående analys som upptäcker ämnets samtliga gaskomponenter med en precision på 0,1 %. Genom en GC-analys kan vi säkerställa att ämnet går att regenerera även om IR-analysen indikerat något annat. Däremot kan inte en GC-analys av sig självt slå fast om köldmediets kvalité, vidare analyser som; KF för fukt och Goetz bulb för olja/synliga partiklar krävs för att säkerställa köldmediets kvalité.

Försäljning

Elmeri Mustaniemi

elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi

(+46) 70 753 83 05