Miljö

Miljö

Miljö

Förbättring av klimatet är hörnstenen i vår verksamhet. Vi förespråkar de miljövänliga och ekonomiska fördelarna genom implementering av cirkulär ekonomiska modellen. Vi tror starkt på en fullständig övergång till grönare köldmedier, däremot är ett sådant mål omöjligt att nå kortsiktigt. Det kommer att behövas återvinnings lösningar för köldmedier eftersom användningen av dessa kommer att fortsätta.

Cirkulärekonomi

Genom att ta en använd produkt och återställa den till ett skick som motsvarar ny, kan priset på produkten minskas eftersom kostnaden för återställandet oftast är mindre än den för ny produktion. Detta innebär även att råvaror eller andra naturliga resurser som behövs i produktionen kan sparas och minska risken av att tömma naturliga reserver. Implementeringen av en cirkulär ekonomisk modell kommer med stor trovärdighet sänka Co2 utsläpp för en produkts produktion, destruktion och import.

Spara på resurser

När man återvinner köldmedier är det viktigt att komma ihåg att regenereringen inte på något vis minskar GWP- eller ODP-värden. Däremot är de ekonomiska fördelarna för köldmediumkonsumenter som återvinner köldmedia ett incitament för att återvinna istället för att destruera eller olaglig ventilering ut i atmosfären. Som tidigare nämnt minskar Co2 utsläpp från köldmedieproduktion, destruktion och transporter när man återvinner, samtidigt sparas naturliga resurser exempelvis mineralen Flour som används i köldmedieproduktion.