Eco Scandic - Cleantech of Tomorrow
  • Eco Scandic - Cleantech of tomorrow

    ECO SCANDIC - CLEANTECH OF TOMORROW

    Omhändertagande av köldmedium och regenerering

    Vi erbjuder återtagningscylindrar och transport för sorterad, återtagen köldmedia utan kostnad. Vi tar även hand om ditt köldmedieavfall. Fråga oss mer!

Regenerering

Varför ska jag regenerera köldmedium?

Genom att regenerera kan användaren undvika höga kostnader för nytt köldmedium och reducera påverkan som köldmedieproduktion har på miljön. 

Cleantech of Tommorow

Vad är regenerering?

Regenerering är den process som återställer köldmedium till samma standard som nyproducerat. En analys säkerställer att ämnet uppnår AHRI-700.

Eco Scandic - Cleantech of Tomorrow

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.
82 113 tn
potentiella CO2 utsläpp förhindrade
126 tn
mottagen köldmedia
4 år
av erfarenhet inom regenerering