Köldmedium Regenerering

 • VI KÖPER DITT BEGAGNADE KÖLDMEDIUM!

  Vi tar emot begagnat köldmedium. Om köldmediet går att regenerera köper vi det från er (beroende på typ).

  Läs mer

 • Returcylindrar för avtappning av köldmedium

  Vi har en cylinderflotta på över 3000 returcylindrar som vi lånar ut utan kostnad för insamling av köldmedier.

  Läs mer

 • Regenerera Köldmedium

  Vi hjälper er att ta till vara på ert begagnade köldmedium och regenerera det för fortsatt användning. Det är mer kostnadseffektivt att regenerera än att köpa nytt.

  Läs mer

Regenerering

Varför ska jag regenerera köldmedium?

Genom att regenerera köldmedium kan användaren undvika höga kostnader för nytt köldmedium och reducera påverkan som köldmedieproduktion har på miljön. 

Kontakta oss!

Kostnadsfria returcylindrar!

För insamling av begagnat köldmedium.

Vi lånar ut returcylindrar utan kostnad för återtagning av begagnat köldmedium för regenerering. Även transporterna blir kostnadsfria om köldmmediet går att regenerera.

Kontakta oss!

Köldmedium Regenerering

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.
+ 300 000 tn
potentiella CO2 utsläpp förhindrade i år
+ 151 tn
mottagen köldmedia
+ 5 år
av erfarenhet inom regenerering