Eco Scandic - Cleantech of Tomorrow

 • Eco Scandic - Cleantech of tomorrow

  VI KÖPER DITT BEGAGNADE KÖLDMEDIUM!

 • HÅLL DIG UPPDATERAD OM NYHETER FRÅN KYLBRANSCHEN

  Följ oss på Linked In.

  Till Linked In

 • BLI DIN EGEN KÖLDMEDIUM LEVERANTÖR

  UNDVIK 2020 ÅRETS UTMANINGAR

  F-gasförordningen förbjuder påfyllning av > 2500 GWP köldmedier på över 10 kg. Detta rör inte regenererade köldmedier.

  Läs mer

Regenerering

Varför ska jag regenerera köldmedium?

Genom att regenerera kan användaren undvika höga kostnader för nytt köldmedium och reducera påverkan som köldmedieproduktion har på miljön. 

Vi sköter transporter!

Så du kan göra ditt

Frakter kan ses som något besvärligt, men var lungn då vi sköter allt med frakter. I vissa fall behöver kunden fylla i en MDGF för sjötransport men vi  hjälper er gärna med detta.

Eco Scandic - Cleantech of Tomorrow

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.
104 110 tn
potentiella CO2 utsläpp förhindrade i år
131 tn
mottagen köldmedia
4 år
av erfarenhet inom regenerering