Köldmedium Regenerering

  • Regenerera Köldmedium

    Vi hjälper er att ta till vara på ert begagnade köldmedium och regenerera det för fortsatt användning. Det är mer kostnadseffektivt att regenerera än att köpa nytt.

    Läs mer

Köldmedium Regenerering

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.
+ 300 000 tn
potentiella CO2 utsläpp förhindrade i år
+ 151 tn
mottagen köldmedia
+ 5 år
av erfarenhet inom regenerering