• Frontpage slide6

    Laboratoriopalvelut

    Asiakas saa käyttöönsä 1,0 l näytteenottosäiliöitä jotka asiakas toimittaa meille analysoitavaksi. Regeneroinnin yhteydessä palvelu on maksuton

Laboratoriopalvelut

Saastunut kylmäaine vaikuttaa paitsi kylmälaitteen energiankulutukseen mutta myös laitteen käyttöiän lyhenemiseen, mikä lisää laitteen haltijan ylläpitokustannuksia.

 

Eco Scandic Oy:llä on käytössään Pohjoismaiden ainoa laatuaan oleva kylmäaineiden laadun kokonaisvaltaiseen määrittelyyn soveltuva laboratorio. Laboratorion eri osat mahdollistavat kylmäaineen laadun määrittämisen AHRI-700 standardin mukaisesti kuten SFS-EN- 378-4 standardi ohjeistaa.

Kylmäaineen analyysia varten asiakas toimittaa näytteet meidän 1,0 l näytteenottosäiliöissä. Palvelun hinta määräytyy sen mukaan, kuinka monta näytettä vuoden aikana analysoidaan.

Laboratorioanalyysi antaa takuun vain toimitetussa näytepullossa sisältävästä kylmäaineesta, eikä sen perusteella voida määrittää esim. eri kylmäaine-erien tai laitteissa olevien täytösten laatua.

 

Huom. Regeneroinnin yhteydessä laboratoriopalvelu on maksuton ja analyysi tehdään jokaiselle toimitetulle kaasusäiliölle erikseen.

 

AHRI-700 laboratorioanalyysi määrittää:

 

- Aineen komponentit (GC) Esim. R404A = % R143a/R125a/R134a
- Ilmapitoisuuden ja muut kondensoitumattomat (GC)
- Kosteuden (KF)
- Happopitoisuuden (titraus)
- √Ėljypitoisuuden (Goetz kolvi)
- Kiinteät partikkelit (Goetz kolvi)

 

GC = Kaasukromatografi
KF = Karl Ficher titraattori
Goetz kolvi = Käyttökohteeseen soveltuva laboratoriomittalasi

 


Infrapuna pika-analyysi (IR):
Määrittää suuntaa-antavasti kylmäaineen sisältämät komponentit. Komponentteja ei voida määrittää jos kylmäaineeseen on sekoitettu liikaa eri kylmäaineita, jolloin ainoastaan saadaan tieto siitä että kylmäaine on jätettä. Pika-analyysi kestää n. 2 minuuttia ja tehdään näytteelle maksutta.

 

Kaasukromatografi (GC):
Määrittää kaikki kaasufaasissa olevat komponentit 0,1 % tarkkuudella. GC:llä voidaan varmuudella sanoa onko kylmäaine regeneroitavissa, vaikka IR-analyysi olisi kertonut muuta. GC ei pysty määrittämään muita kuin kaasumaisia epäpuhtauksia, eikä siksi voi yksin määrittää kylmäaineen laatua.