Yrityksestä


Eco Scandic Oy on perustettu vuonna 2015 ja aktiivisesti olemme operoineet keväästä 2016 alkaen. Sijaitsemme Malmin lentokentän kupeessa ja yrityksessämme on tällä hetkellä kuusi työntekijää. Toimintamme ulottuu Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Baltian maihin.

Eco Scandic Oy:llä on vaarallisten kemikaalien käsittelyluvat ja olemme jätehuoltorekisterissä. Meillä on toiminnallemme ympäristölupa ja hyväksytyt End-of-Waste kriteerit jotka löytyvät yrityksen nimellä Aluehallintoviraston tieto palvelusta osoitteessa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/

Lue lisää:

Tietoa lainsäädännöstä ja F-kaasuasetuksesta: http://www.kylmaaine.fi/

SKLL Kylmäextran digilehti:<http://www.e-julkaisu.fi/skll/ke1701/

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527