Talteenotto-ohjeet

Talteenotto-ohjeet

Talteenotto-ohjeet

Kylmäaineita ei saa missään tapauksessa päästää ilmakehään, vaan ne on talteenotettava, tunnistettava analyysilla ja joko uudelleenkäytettävä tai hävitettävä.

Vaatimukset talteenotolle:
- talteenottosäiliöiden käyttöaika (määräaikaistarkastus) on oltava voimassa, säiliöiden pitää olla tiiviit ja hyväkuntoiset
- kylmäainesäiliötä ei saa ylitäyttää missään vaiheessa
- kylmäaineet tulee ottaa talteen lajiteltuna eri säiliöihin
- erityyppisiä kylmäaineita ei saa sekoittaa
- säiliöitä, joita ei ole tyhjiöity tai sisältävät tuntematonta kylmäainetta ei saa käyttää talteenottoprosessissa.

Talteenotto-ohjeistuksen koko versio löytyy SKLL sivuilta: https://www.kylmaextra.fi/files/177/talteenotettuKylmaaine_a4_netti.pdf