Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Jos haluat selvittää kylmäainetyypin, kylmäaineen laadun tai puhtauden niin toimi seuraavalla tavalla:

1. Pyydä sähköpostitse tai soittamalla meitä lähettämään näytepullo määrättyyn osoitteeseen
2. Täytä näytepullo ohjeiden mukaisesti (n. 0,8kg/näytepullo)
3. Toimita näytepullo meille analysoitavaksi
4. Saat näytepullossa olevan kylmäaineen AHRI-700 mukaisen sertifikaattitodistuksen laadusta ja puhtaudesta.
5. Jos analyysin nojalla päädyt regeneroimaan kylmäaineesi, laboratorioanalyysi on maksuton.

Labotatorio

Eco Scandic Oy:llä on käytössään Pohjoismaiden ainoa laatuaan oleva kylmäaineiden laadun kokonaisvaltaiseen määrittelyyn soveltuva laboratorio. Laboratorion eri osat mahdollistavat kylmäaineen laadun määrittämisen AHRI-700 standardin mukaisesti kuten SFS-EN- 378-4 standardi ohjeistaa.

Epäpuhtaudet

Laboratorioanalyysin avulla varmistat että keräämäsi käytetty (talteenotettu) kylmäaine ei sisällä kiellettyjä kylmäaineita tai epäpuhtauksia. Saastunut kylmäaine vaikuttaa paitsi kylmälaitteenenergiankulutukseen mutta myös laitteen käyttöiän lyhenemiseen, mikä lisää laitteen haltijan ylläpitokustannuksia.

Infrapuna pika-analyysi (IR)

Määrittää suuntaa-antavasti kylmäaineen sisältämät komponentit. Komponentteja ei voida määrittää jos kylmäaineeseen on sekoitettu liikaa eri kylmäaineita, jolloin ainoastaan saadaan tieto siitä että kylmäaine on jätettä. Pika-analyysi kestää n. 2 minuuttia ja tehdään näytteelle maksutta.

Kaasukromatografi (GC)

Määrittää kaikki kaasufaasissa olevat komponentit 0,1 % tarkkuudella. GC:llä voidaan varmuudella sanoa onko kylmäaine regeneroitavissa, vaikka IR-analyysi olisi kertonut muuta. GC ei pysty määrittämään muita kuin kaasumaisia epäpuhtauksia, eikä siksi voi yksin määrittää kylmäaineen laatua.

Myynti

Anna Laukkonen

anna.laukkonen@ecoscandic.fi

(+358) 41 548 81 83